În orașelul Bucovăț a fost construit un sistem durabil de tratare a apelor reziduale.

  La data de 25 ianuarie 2017 în orășelul Bucovăț, r. Strășeni a avut loc inaugurarea stației de epurare a apelor reziduale tip TOPAS, produsă de catre compania noastră.

 Această realizare s-a datorat executarii proiectului “Constructia statiei de epurare TOPAS 75 din or. Bucovăț” finanțat de către Agentia Slovacă pentru Asistenta Internatională de Dezvoltare “Slovak Aid” și partenerul local I.M. Boncom” S.R.L. în cooperare cu primaria or. Bucovăț.

 

 La inaugurare au participat atît ambasadorul Republicii Slovace în Moldova, domnul Robert Kirnag, cît și realizatorii proiectului.

 Pînă acum, apa reziduală avea scurgere liberă și prezenta un pericol extrem pentru sanatatea locuitorilor din zonă. Reteaua de canalizare a statiei de epurare (SEAU) TOPAS 75 cu filtru de nisip, este amplasată in partea de nord a localității și deservește peste 110 de locuitori. De acum încolo, apele uzate vor fi drenate prin canalizare către un rezervor de acumulare. În acest rezervor, apa va fi curațată și pompată în rezervorul de activare, apoi în cel de sedimentare, de unde va trece prin filtrul de nisip. Apa uzată, astfel epurată poate fi eliberată din nou în natură. Întreaga implementare a proiectului a durat citeva luni, iar costul total al proiectului este de aproximativ 100 mii euro.

 

Denumire proiect: “Construcția stației de epurare TOPAS 75 din or. Bucovăț, r. Străseni”

Finanțator: Agentia Slovacă pentru Asistenta Internatională de Dezvoltare “Slovak Aid”

Realizatorul proiectului: Dekonta Slovenso spol, s.r.o.

Partenerul local al proiectului: I.M. BONCOM S.R.L.

Beneficiarul proiectului: Primaria or. Bucovăt, locuitorii or. Bucovăt