BONCOM vă îndeamnă să acționăm împreună pentru un mediu curat!

Realitatea ultimilor decenii atestă că omenirea a ajuns să realizeze că resursele de apă dulce nu mai pot fi considerate inepuizabile, iar problema utilizării raţionale a lor, trebuie să ocupe un loc primordial în toate proiectele şi programele de stat naţionale şi internaţionale.

Republica Moldova este considerată drept o ţară cu deficit de ape dulci, și iată de ce, aceasta problemă trebuie soluționată cît mai urgent.